Tag: trẻ bị cận thị

Cận thị có di truyền không và ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống trẻ cận thị?

cận thị có di truyền không Cận thị có di truyền không là vấn đề và nhiều bố mẹ bị cận thị quan tâm lo lắng. Điều đó cũng dễ hiểu bởi không ai muốn đứa con của mình sẽ bị mắc loại tật khúc xạ phiền toái này. Để biết được yếu tố di truyền ảnh hưởng như thế nào